Dark brown là màu gì và 13 điều bạn cần biết ?

Dark brown là màu gì – Pretty Woman đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

DARK BROWN trong tiếng Việt là gì – dịch sang tiếng Việt

Nâu sâm

đường cơ sở

đường cơ sở

nghiệt ngã

đường cơ sởmàu nâu sẫm maroon taupe

Nâu sâm

đường cơ sởnâu đậm nâu đậm

Nâu sâm

đường cơ sởnâu đậm nâu đậm

nâu đen

đường cơ sởđen-nâu nâu đậm bóng tối

Nâu sâm

đường cơ sởNâu sâm

Nâu sâm

đường cơ sởNâu sâm

Nâu sâm

đường cơ sởNâu sâm

đường cơ sở

đường cơ sởtrở lại

Ví dụ về việc sử dụng màu nâu sẫm trong một câu và bản dịch của nó

{-}đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở đường cơ sở

Nhấp vào đây để loại trừ một số từ khỏi tìm kiếm của bạn. Ví dụ: word1 -{word2}: tìm kiếm các cụm từ có chứa word1 và KHÔNG chứa word2

Nếu bạn muốn tìm hiểu thì lớp nền màu nâu đậm sẽ….

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Nếu bạn muốn tìm hiểu, cơ sở màu nâu sẫm nhường đường….

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Màu sắc: Nâu Đậm.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Màu sắc: nâu sẫm.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Bức tường màu nâu sẫm kết nối tất cả các yếu tố này.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Những bức tường màu nâu sẫm mang tất cả những yếu tố này lại với nhau.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Màu sắc: đen nâu đỏ đậm.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Màu sắc: đen nâu đỏ đậm.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Tóc của tôi: màu nâu sẫm.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Tóc của tôi: màu nâu sẫm.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

mọi người dịch

đường cơ sở

màu nâu đậm _

đường cơ sở

đường cơ sở

có màu nâu sẫm _

đường cơ sở

đường cơ sở

tóc màu nâu sẫm _

đường cơ sở

đường cơ sở

mắt nâu đậm _

đường cơ sở

đường cơ sở

dark brown skin

đường cơ sở

đường cơ sở

dark brown liquid

đường cơ sở

Color options Dark brown, brown, black, red.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Tùy chọn màu sắc Dark brown, màu nâu, đen, đỏ.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Color dark brown or black;

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Màu nâu sậm hoặc đen;

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Color: Dark Brown.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Màu: màu nâu tối.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Two of these men had dark brown skin;

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Hai trong số những người

[…]

đàn ông này có làn da nâu sậm;

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

The colour I chose was dark brown.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Màu mình chọn là màu dark brown.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

dark brown colour

đường cơ sở

đường cơ sở

dark brown sugar

đường cơ sở

đường cơ sở

dark brown melanin

đường cơ sở

đường cơ sở

dark reddish brown

đường cơ sở

Glam dark brown honey enjoying hard ramrod Yoxhub 10:53.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Glam tối nâu mật ong enjoying cứng ramrod Yoxhub 10:

[…]

53.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Glam dark brown honey enjoying hard ramrod.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Glam tối nâu mật ong enjoying cứng ramrod.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Yoxhub 05:04 Dark Brown in saris sitting on the couch.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Yoxhub 05: 04 Tối nâu trong saris sitting trên các đi văng.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

InnocentHigh Juvenile virginal dark brown student enticed to group sex her concu….

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Innocenthigh juvenile virginal tối nâu sinh viên enticed đến nhóm giới

[…]

tính cô ấ….

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Dark Brown in saris sitting on the couch Yoxhub 05:04.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Tối nâu trong saris sitting trên các đi văng Yoxhub 05: 04.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Concupiscent gynecologist and enjoyable legal age teenager dark brown.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Concupiscent gynecologist và enjoyable hợp pháp tuổi teenager tối nâu.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Take a dark brown border for sharpness first.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Đi viền khung màu nâu đen cho sắc nét trước.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Appearance: dark brown or light black powder.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Xuất hiện: bột màu nâu đen hoặc đen nhạt.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

My wagon, and its two dark brown horses.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Chiếc xe ngựa lớn, với hai con ngựa màu đen.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Below this shape, create another shape with a dark brown fill.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Bên dưới shape này, tạo shape khác với màu nâu sậm.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Appearance: Light yellow to dark brown liquid free from extraneous matter.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Xuất hiện: Chất lỏng màu vàng nhạt đến màu nâu sậm không có chất lạ.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Its ears are 18 to 23 mm, dark brown in colour and have a few dark hairs,

[…]

its feet are 31 to 36 mm.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Tai của nó có chiều dài từ 18 đến 23 mm,

[…]

màu nâu đậm và có một ít lông đen, chân của nó từ 31 đến 36 mm.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Sometimes, it is dyed dark brown during production to alert people of its hazards.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Đôi khi, nó được nhuộm màu nâu đậm trong quá trình sản xuất để cảnh

[…]

báo mọi người về những mối nguy hiểm của nó.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Their eyes are almond-shaped and medium in size with dark brown being the preferred colour although lighter eye

[…]

colours are acceptable.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Đôi mắt của chúng có hình quả hạnh và có kích thước trung bình với màu nâu đậm là màu được ưa thích

[…]

mặc dù màu mắt sáng hơn có thể chấp nhận được.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Her dark brown hair and dark brown eyes are always the major reasons of her sensuality.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Mái tóc nâu sẫm và đôi mắt nâu đen của cô luôn là lý do

[…]

chính khiến cô gợi cảm.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

If the mixture turns to dark brown, you are likely to have a boy,

[…]

and if there is no change in color, it is a girl.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Nếu dung dịch đổi sang màu nâu đậm nghĩa là bạn có bầu bé trai,

[…]

nếu không đổi màu thì là bé gái.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Their eyes can be any colour, but a dark brown is the preferred colour with dogs having

[…]

black rims to their eyes.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Đôi mắt của họ có thể là bất kỳ màu nào, nhưng một màu nâu đậm là màu sắc ưa thích

[…]

với những con chó có viền đen cho đôi mắt của họ.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Dark brown: take a dark brown dot with a toothpick and place it near the client’s eyebrow skin.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Dunkelbraun : Nehmen Sie einen dunkelbraun gepunkteten Zahnstocherin die Nähe der Augenbrauenhaut des Kunden.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Die Primärverpackung ist ein Karton in rechteckiger Form,

[…]

Farbe dunkelbraun , mit blühenden Orchideen, in warmen Schokoladentönen bemalt.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Die Hauptverpackung ist ein rechteckiger Karton,

[…]

Dunkelbraun mit blühenden Orchideen, bemalt in warmen Schokoladentönen .

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Und Sie werden feststellen, dass Sie oben eine dunkelbraune Kachel und an der Seite eine hellorange Kachel sehen.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Und Sie sehen, dass oben ein dunkelbrauner Splitter und an der Seite ein helloranger Splitter ist.

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

đường cơ sở

Weitere Beispiele zeigenđường cơ sở

Ergebnis: 471 , Zeit: 0,0468

Melde einen technischen Fehler

đường cơ sở

Mehr sehen

dunkelbraune Farbe

đường cơ sở

– dunkelbraun _

ist dunkelbraun

đường cơ sở

-là màu nâu sẫm

dark brown hair

đường cơ sở

-mái tóc nâu sậmmái tóc nâu sẫmmái tóc màu nâu đentóc nâu đậm

dark brown eyes

đường cơ sở

-đôi mắt nâu sẫm

dark brown skin

đường cơ sở

-làn da màu nâu sẫmlàn da nâu sậmlàn da nâu đenmàu nâu sậm

dark brown liquid

đường cơ sở

-chất lỏng màu nâu sẫm

dark brown colour

đường cơ sở

-màu nâu sẫm

dark brown sugar

đường cơ sở

-đường nâu sẫmđường nâu đậm

dark brown melanin

đường cơ sở

-melanin nâu sẫm

dark reddish brown

đường cơ sở

-nâu đỏ sẫmnâu đậm màu đỏ

dark brown or black

đường cơ sở

-màu nâu sậm hoặc đen

dark brown to black

đường cơ sở

-màu nâu sẫm đến đen

dark brown in color

đường cơ sở

-màu nâu sẫm

dark red or brown

đường cơ sở

-tối màu đỏ hoặc nâuđỏ hoặc màu nâu đậmsậm màu đỏ hoặc nâu

white to dark brown

đường cơ sở

-trắng đến nâu đậmmàu trắng sang màu nâu sẫm

brown or dark blood

đường cơ sở

-máu nâu hoặc sẫmmáu nâu hoặc đen

it is dyed dark brown

đường cơ sở

-nó được nhuộm màu nâu đậmnó được nhuộm màu nâu sẫm

has a dark brown color

đường cơ sở

-có màu nâu sẫm

dark brown or black color

đường cơ sở

-màu nâu sẫm hoặc đenmàu nâu hoặc đen đậm

dark blue

đường cơ sở

-màu xanh đậmdark bluexanh thẫm

đường cơ sở

Dunkelbraun in anderer Sprache

Der Spanier – marrón oscuro

Französisch – Brun-Zaun

Dänen – mørkebrun

Deutsch – dunkelbraun

Schweden – en mörkbrun

Norwegen – mørk brun

Niederlande – donkerbruin

Arabisch – البني الداكن

Südkorea – _

Japanisch -ダークブラウン

Truthahn – koyu kahverengi

Hindi – _

Polnisch – ciemny brąz

Portugal – marrom-escura

Slowenisch – temno rjave

Italienisch – bruno scuro

Croatia – tamne smede

Indonesia – Màu nâu

Tschechisch – nâu đậm

Phần Lan – Tummanruskea

Thái – _

Ukraine – về cam

Người ăn chay – ồ nâu

Hebräisch – bóng tối

Griechich – cà phê

Ungarisch – nâu đậm

Slowakisch – nâu đậm

Russisch – o-nâu

Tiếng Telugu – _

Tiếng Việt – _

Tagalog – nâu đậm

Tiếng Marathi – _

Chinesesisch – nâu đậm

Malaiisch – gelap sô cô la

Tiếng Urdu –

Serbisch – amno nâu

Tiếng Bengali – _

Rumani – maro inchis

đường cơ sở

dịch từng từ

động từ tối

đường cơ sở

-tối

tối

-bóng tốihắc ámbóng đêm

danh từ đen tối

-tối

tính từ đen tối

-đenđậmsẫmsậm

danh từ màu nâu

đường cơ sở

-nâu

tính từ màu nâu

-nâulứt

trạng từ màu nâu

-lức

đường cơ sở

Các câu theo thứ tự bảng chữ cái

quần đùi màu xanh sẫm cơ thể sẫm màu cuốn sách sẫm màu đáy chai sẫm màu hộp đen bánh mì sẫm màu ủ tối có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành gạch sẫm màu đồng sẫm màu nâu sẫm màu nâu sẫm màu nâu sẫm mắt nâu sẫm tóc nâu sẫm màu nâu sẫm chất lỏng màu nâu sẫm hắc tố da nâu sẫm hoặc đen nâu sẫm hoặc đen nâu sẫm

đường cơ sởmàu nâu sẫm màu đồng đậmđường cơ sở

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video Dark brown là màu gì và 13 điều bạn cần biết ?

Related Posts

4 cách trị mụn ở cổ và lưng nhanh và không để lại sẹo thâm

Không chỉ xuất hiện trên mặt, vùng cổ và lưng cũng là nơi thường bị mụn “tấn công” và khiến nhiều bạn khổ sở khi muốn diện…

Serum cấp nước phục hồi da và 5 điều bạn cần biết ?

Serum cấp nước phục hồi da – Pretty Woman đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng…

Dầu dừa làm đẹp da và 7 điều bạn cần biết ?

Dầu dừa làm đẹp da – Pretty Woman đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta…

Mặt nạ giấy trắng da và 10 điều bạn cần biết ?

Mặt nạ giấy trắng da – Pretty Woman đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta…

Lam dep toc bang dau dua và 15 điều bạn cần biết ?

Lam dep toc bang dau dua – Pretty Woman đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng…

Cách để làm trắng da và 10 điều bạn cần biết ?

Cách để làm trắng da – Pretty Woman đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta…